< !--Global site tag(gtag.js) -- >
Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!
Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Send os en SMS

Send en sms til 1272 og skriv KLA efterfulgt af mellemrum og din besked. Vi svarer hurtigst muligt. Koster kun alm. sms takst.

PSYKISKE ARBEJDSSKADER

Vi har specialiseret vores rådgivning indenfor psykiske arbejdsskader, som er et område, hvor vi oplever en stor udvikling.

Hvis du har brug for hjælp eller rådgivning om din psykiske arbejdsskade, så kontakt os og få en gratis vurdering af din sag.

Læs mere om vores tilbud om en gratis vurdering

Psykiske arbejdsskader er et særligt område, fordi temaet er meget anderledes end ved fysiske skader. Det er den psykologiske påvirkning, der er i centrum, og det stiller nogle andre krav til beviser og oplysninger.

Når vi arbejder med psykiske arbejdsskader er vi meget opmærksomme på den særlige sårbarhed, som du har, når du er ramt af en psykisk arbejdsskade.

Læs også: Politikens artikel fra november 2016; ”Flere psykiske arbejdsskader anerkendes”

 

Generelt om psykiske arbejdsskader

Hvis du udvikler en psykisk sygdom I forbindelse med dit arbejde, er der tale om en psykisk arbejdsskade.

Skaden skal anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som tager stilling til, om din psykiske sygdom kan anerkendes som en arbejdsskade.

 

Psykiske arbejdsskader skal anmeldes korrekt

Det er meget vigtigt, at sagen bliver anmeldt korrekt enten som ulykke eller erhvervssygdom. Der kan være flere erstatningsordninger i spil, og det har betydning for det endelige udfald, at sagen bliver håndteret rigtigt fra starten af.

Vi vil derfor anbefale, at du søger rådgivning så tidligt som muligt i forløbet.

Læs også: Taxachauffør får udbetalt en kvart million mere i varigt mén på grund af psykisk arbejdsskade

 

 

Posttraumatisk belastningsreaktion som arbejdsskade

Diagnosen, der også er kendt som PTSD, findes på erhvervssygdomsfortegnelsen. Det betyder, at diagnosen kan anerkendes, hvis betingelserne efter fortegnelsen er opfyldt.

Betingelserne er blandt andet, at diagnosen opfylder WHO’s diagnosekriterier, og at symptomerne har vist sig senest inden 6 måneder efter eksponeringen.

Netop kravene til diagnosen kan ofte give problemer, da ikke alle læger og speciallæger er lige gode til at beskrive, hvorfor diagnosekriterierne er opfyldte.

Der skal være tale om traumatiske begivenheder eller situationer af en exceptionelt truende eller katastrofeagtig karakter.

 

Soldater og nødhjælpsarbejdere

Arbejde I krigssituationer og katastrofeområder er en opgave, hvor man som soldat eller nødhjælpsarbejder er i høj risiko for at blive udsat for så voldsomme begivenheder, at det kan føre til PTSD.

I hver enkel sag bliver det vurderet, om der har været tale om tilstrækkelig farefulde og truende situationer. Det er altså ikke nok, at du opfylder diagnosekriterierne, hvis det du har været udsat for, ikke opfylder kravene til påvirkningen.

 

Undervisning og pleje

Arbejde som henholdsvis lærer og omsorgsarbejder, kan også føre til så voldsomme belastninger, at man udvikler PTSD. Igen er spørgsmålet, om der har været tale om tilstrækkeligt voldsomme situationer.

Eksempelvis vil klager fra pårørende/forældre og irettesættelse fra ledelsen ikke være nok til anerkendelse, hvorimod direkte trusler og udsættelse for vold er relevante påvirkninger.

Læs også: Vold på jobbet. Nyt fokus på erstatning

 

Anklager om pædofili og andre grove beskyldninger

Et andet område, hvor vi også ser udviklingen af PTSD, er efter anklager om pædofili og andre grove beskyldninger.

I denne type sager kan små detaljer være afgørende for, om sagen kan anerkendes, og det er derfor vigtigt at få lavet en nøjagtig beskrivelse af hele forløbet.

 

Anerkendelse af PTSD udenfor fortegnelsen

Hvis du ikke opfylder betingelserne efter fortegnelsen, er der stadig mulighed for at få sagen anerkendt og dækket af arbejdsskadesikringen efter forelæggelse for erhvervssygdomsudvalget.

 

Depression som arbejdsskade

Diagnosen depression er også på fortegnelsen over erhvervssygdomme, og kan som ved PTSD anerkendes som arbejdsskade, hvis en række betingelser er opfyldt.

Muligheden for anerkendelse af depression retter sig mod soldater og veteraner, da et af kravene til påvirkningen er, at der har været tale om krigsdeltagelse. 

Som ved PTSD skal WHO’s diagnosekriterier være opfyldte, og symptomerne skal opstå umiddelbart efter den relevante påvirkning og indenfor 1 – 3 måneder efter.

Påvirkningen, som har ført til depressionen, skal som sagt være krigsdeltagelse, der har indebåret traumatiske begivenheder og/ eller situationer af kortere eller længere varighed af en exceptionel truende eller katastrofeagtig natur.

 

Anerkendelse af depression udenfor fortegnelsen

Depression kan også anerkendes som psykisk arbejdsskade i andre situationer, selvom betingelserne efter fortegnelsen ikke er opfyldte. Det kan ske efter forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget. Der er dog fortsat et krav om, at der skal have været tale om traumatiske eller katastrofeagtige begivenheder.

Det betyder at, overarbejde, urimelige krav fra chefen, mobning og konflikter I personalegruppen ikke anerkendes som tilstrækkelig belastning, fordi det ikke anses som tilstrækkelige traumatiske eller voldsomme begivenheder.

 

Belastningsreaktion, angst og andre psykiske sygdomme

Udover posttraumatisk belastningsreaktion kan der også ske anerkendelse af andre diagnoser, der ikke er på fortegnelsen over erhvervssygdomme. Det kan eksempelvis være akut belastningsreaktion, angst, fobier og OCD.

Det er et krav, at der har været en særlig og ekstraordinær belastning. Derudover skal der være sammenhæng mellem den arbejdsmæssige belastning og den psykiske sygdom.

Et eksempel kunne være en bankrådgiver, som udsættes for et væbnet røveri.

Sager udenfor fortegnelsen kan anerkendes efter forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget.

Du kan læse mere om psykiske arbejdsskader i vejledningen om erhvervssygdomme eller vejledningen om anerkendelse af psykiske skader som ulykker.

Vejledning om erhvervssygdomme

Vejledning om anerkendelse af psykiske skader som ulykker

 

persondatapolitik

Få en gratis vurdering af din sag

RING 70 30 10 14

MANDAG - TORSDAG: 8-17
FREDAG: 8-15

Har du nogen spørgsmål? Bliv ringet op kvit og frit

Har du haft kontakt til os tidligere?

Send os en SMS

Send en sms til 1272 og skriv KLA efterfulgt af mellemrum og din besked. Vi svarer hurtigst muligt. Koster kun alm. sms takst.