< !--Global site tag(gtag.js) -- >

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Send os en SMS

Send en sms til 1272 og skriv KLA efterfulgt af mellemrum og din besked. Vi svarer hurtigst muligt. Koster kun alm. sms takst.

TAB AF ERHVERVSEVNE

Hvis skaden medfører, at du fremadrettet ikke kan tjene det samme som før din skade, er du berettiget til erhvervsevnetabserstatning. Dette gælder, hvis der er tale om en arbejdsskade/arbejdsulykke, eller hvis der er tale om en sag, hvor ansvar kan gøres gældende. 

Det kan ofte være svært at gennemskue, hvorvidt der kan placeres et ansvar, og da erhvervsevnetabserstatning ofte er en stor og betydelig erstatningspost, er det vigtigt at søge professionel rådgivning, hvis erhvervsevnen er truet som følge af en personskade. KLA Personskade har den fornødne erfaring og giver en gratis og grundig vurdering.

Varig indtægtsnedgang

Som udgangspunkt vurderes dit tab i forhold til din tidligere indtægt, med mindre særlige forhold gør sig gældende.

Der skal være tale om en varig indtægtsnedgang på mindst 15 %, før du er berettiget til erstatning.

 

Beregning af årsløn

Ved fastsættelsen af erstatning for tab af erhvervsevne laver man en beregning på baggrund af din årsløn i året før skaden. Beregningen af årslønnen kan være en kompliceret opgave, hvor der skal tages hensyn til diverse tillæg, herunder pension mv.Det er derfor vigtigt, at få alle poster med, og at få den fornødne hjælp og rådgivning.
 
Desuden skal årslønnen opreguleres til nutidskroner efter særlige satser.

 

Opgørelse af erstatningen

Årslønnen ganges med erhvervsevnetabsprocenten (der skal være minimum 15) og herefter ganges med en kapitalfaktor på 10. Din erstatning nedsættes med 1 % for hvert år, du var ældre end 29 år på tidspunktet for skaden og med 2 % for hvert år, du var ældre end 54 år og frem til det fyldte 69. år.

Erstatningen er skattefri.

 

Eksempel:

Hvis din årsløn i året forud for skaden var 375.000 (opreguleret) og du i dag oppebærer en indtægt på i alt kr. 225.000, fremkommer dit erhvervsevnetab således:

(375.000 – 225.000) * 100 : 375.000 = 40 pct. erhvervsevnetab.

Erhvervsevnetabserstatning beregnes herefter således:

375.000 * 10 * 40 pct. = kr. 1.500.000.

Herfra skal trækkes evt. aldersreduktion, jf. ovenfor.

 

Særligt ved arbejdsskader

Hvis der er tale om en arbejdsskade, gælder der i øvrigt særlige regler ved opgørelsen af erhvervsevnetab.

Det betyder samtidig, at der kan være tale om differencekrav, hvis der er en ansvarlig skadevolder, svarende til forskellen på erhvervsevnetabet efter Erstatningsansvarsloven og erhvervsevnetabet efter Arbejdsskadesikringsloven.

Læs mere om opgørelsen af erstatning for erhvervsevnetab ved arbejdsskader på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside.

persondatapolitik

Få en gratis vurdering af din sag

RING 70 30 10 14

MAN, TIR, TORS 8-17
ONS 8-18, FRE 8-15

Har du nogen spørgsmål? Bliv ringet op kvit og frit

Har du haft kontakt til os tidligere?

Send os en SMS

Send en sms til 1272 og skriv KLA efterfulgt af mellemrum og din besked. Vi svarer hurtigst muligt. Koster kun alm. sms takst.