< !--Global site tag(gtag.js) -- >

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Send os en SMS

Send en sms til 1272 og skriv KLA efterfulgt af mellemrum og din besked. Vi svarer hurtigst muligt. Koster kun alm. sms takst.

TABT ARBEJDSFORTJENESTE

Hvornår har man krav på tabt arbejdsfortjeneste:

Hvis du har et indkomsttab på grund af din skade, har du ret til at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Betingelsen for at få tabt arbejdsfortjeneste er, at der er en ansvarlig skadevolder.

Hvordan beregnes tabt arbejdsfortjeneste?

Tabt arbejdsfortjeneste opgøres som forskellen mellem din indtægt før skaden og efter skaden.

Det er vigtigt, at indtægten beregnes rigtigt, og både pension og tillæg mv. kommer med.

Det er vigtigt, at indtægten beregnes rigtigt, og at både pension og tillæg mv. kommer med. Dette gælder også værdien af fri telefon og bil samt bonus. 

Selvom du får ”fuld løn” under sygdom, kan der være lønposter, du går glip af, og som du ville have optjent, hvis skaden ikke var sket. Det kan f.eks. være indtægter fra forventet overarbejde eller indtægter for bijob m.m. 

Derimod skal tillæg, som man får som kompensation forbundet med udgifter ved arbejdet, ikke medregnes i mistet indkomst.

Det er altså vigtigt at få kigget tidligere lønsedler godt efter og få foretaget en korrekt beregning af løntabet. Får man tabt arbejdsfortjeneste under sygdom, burde man jo være økonomisk stillet som før ulykken, og sikre at man ikke må gå fra hus og hjem. 

 

Hvor længe har man krav på tabt arbejdsfortjeneste?

Du kan få tabt arbejdsfortjeneste, indtil du igen kan arbejde fuldt ud. 

Tabt arbejdsfortjeneste er altså en midlertidig erstatningspost, som skal opgøres og udbetales løbende.

Hvis skaden medfører, at du ikke kan arbejde som før skaden, har du krav på tabt arbejdsfortjeneste frem til det tidspunkt, hvor der fastsættes et endeligt eller midlertidigt erhvervsevnetab på minimum 15 pct.  I den situation vil den tabte arbejdsfortjeneste blive afløst af erstatning for erhvervsevnetab.

Skattepligtig erstatning

Tabt arbejdsfortjeneste er skattepligtigt som almindelig A-indkomst. Forsikringsselskaberne udbetaler som hovedregel bruttobeløbet, men indberetter beløbet over for SKAT. Det er derfor vigtigt, at du selv sørger for frivillig indbetaling af skat af beløbet over for SKAT. 

Særligt ved arbejdsskader

Som ved svie og smerte, kan du ikke få tabt arbejdsfortjeneste, hvis din skade kun dækkes efter Arbejdsskadesikringsloven.

Læs mere om de særlige regler for arbejdsskader her.

persondatapolitik

Få en gratis vurdering af din sag

RING 70 30 10 14

MAN, TIR, TORS 8-17
ONS 8-18, FRE 8-15

Har du nogen spørgsmål? Bliv ringet op kvit og frit

Har du haft kontakt til os tidligere?

Send os en SMS

Send en sms til 1272 og skriv KLA efterfulgt af mellemrum og din besked. Vi svarer hurtigst muligt. Koster kun alm. sms takst.