Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Få en gratis vurdering af din sag

RING 70 30 10 14

Telefontid: Man, Tir, Tors 8-17
Onsdag 8-20 Fredag 8-15

Send os en SMS

Send en sms til 1272 og skriv KLA efterfulgt af mellemrum og din besked. Vi svarer hurtigst muligt. Koster kun alm. sms takst.
SMS
1215

VARIGT MÉN

Méngodtgørelse dækker over den medicinske skade og den betydning skaden har for din dagligdag.

Hvornår vurderes din méngrad?

Méngraden kan typisk først fastsættes, når din helbredstilstand er stationær, og du er færdigbehandlet.

Speciallægeerklæring og valg af speciallæge

Vurderingen af dit mén sker ud fra de lægelige oplysninger, og det kan ofte være nødvendigt at få udarbejdet en speciallægeerklæring til brug for vurderingen.

Det er vores erfaring at valget af speciallæge til at udarbejde speciallægeerklæringen er meget afgørende for fastsættelsen af din méngrad, og dermed hvor meget du får udbetalt for varigt mén.

Vi har stor erfaring på området, og kan derfor rådgive dig om, hvilken speciallæge du bør vælge til at lave den nødvendige speciallægeerklæring. Se også vores video om oplysning i sagen.

Fastsættelse af méngraden

Det varige mén skal være over 5 %, før der kommer penge til udbetaling. Méngraden fastsættes efter den vejledende méntabel, som Arbejdsskadestyrelsen har udarbejdet.

Du får udbetalt 8.790 kr. per méngrad (2018). Eksempelvis vil du få 70.320 kr. udbetalt ved en méngrad på 8 %.

Godtgørelsen for varigt mén bliver derudover nedsat med 1 % for hvert år, du er over 40 år og med yderligere 1 % for hvert år over 59 år.

Det du får udbetalt i varigt mén er en skattefri godtgørelse.

Vejledende udtalelse fra Arbejdsskadestyrelsen

Hvis du ikke er enig i forsikringsselskabets vurdering af din méngrad, har du mulighed for at få sagen forelagt for Arbejdsskadestyrelsen, som har en særlig afdeling for private erstatningssager.

Denne afdeling har specialiseret sig i at udarbejde vejledende udtalelser om henholdsvis varigt mén og erhvervsevnetab efter en skade.

Egne ulykkesforsikringer

I forhold til egne ulykkesforsikringer opgøres godtgørelse for varigt mén i forhold til forsikringssummen, som fremgår af policen. Der kan også være andre betingelser for størrelsen af ménet.

Méngraden fastsættes efter den vejledende méntabel.

Det er vigtigt at være opmærksom på, om man er dækket af egne ulykkesforsikringer, da udbetalinger herfra ikke bliver fratrukket i øvrige erstatningsudbetalinger.

Man får dermed en "dobbelt" erstatning for varigt mén.

Her kan du se Arbejdsskadestyrelsens vejledende méntabel.

Få en gratis vurdering af din sag

RING 70 30 10 14

MAN, TIR, TORS 8-17
ONS 8-20, FRE 8-15

Send os en SMS

Send en sms til 1272 og skriv KLA efterfulgt af mellemrum og din besked. Vi svarer hurtigst muligt. Koster kun alm. sms takst.
Sms