< !--Global site tag(gtag.js) -- >

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Send os en SMS

Send en sms til 1272 og skriv KLA efterfulgt af mellemrum og din besked. Vi svarer hurtigst muligt. Koster kun alm. sms takst.

VARIGT MÉN

Méngodtgørelse/ménerstatning dækker over den medicinske skade og den betydning, skaden har for din dagligdag. Det er ikke en læge, der fastsætter méngraden, men den findes på baggrund af en funktionsattest udarbejdet af en læge eller en speciallægeerklæring, der beskriver, hvilke varige mén du har som følge af skaden. De af lægen beskrevne mén sammenholder man herefter med Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méntabel, som du finder i et link længere ned på vores side.

Hvornår vurderes din méngrad?

Méngraden kan typisk først fastsættes, når din helbredstilstand er stationær – dvs. når det vurderes, at du ikke bliver bedre - og når du er færdigbehandlet. Typisk siger man dog, at méngraden først kan vurderes 1 år efter ulykken/skaden er sket.

Speciallægeerklæring og valg af speciallæge

Vurderingen af dine varige mén sker ud fra de lægelige oplysninger, og det kan ofte være nødvendigt at få udarbejdet en speciallægeerklæring til brug for vurderingen.

Det er vores erfaring, at valget af speciallæge til at udarbejde speciallægeerklæringen er meget afgørende for fastsættelsen af din méngrad - og dermed afgørende for, hvor meget du får udbetalt i erstatning for varigt mén.

Vi har stor erfaring på området, og kan derfor rådgive dig om, hvilken speciallæge du bør vælge – eller undlade at vælge - til at lave den nødvendige speciallægeerklæring. Se også vores video om oplysning i sagen, som du finder her.

Fastsættelse af méngraden

Det varige mén skal være over 5 %, før der kommer penge til udbetaling. Méngraden fastsættes efter den vejledende méntabel, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har udarbejdet. Den vejledende méntabel bruges af både forsikringsselskaber, advokater, offentlige myndigheder m.fl., og du kan finde linket til den vejledendeméntabel nederst på denne side.

Har man flere skader, skal man altså finde hver skade i méntabellen, f.eks. hovedskade og knæskade. Også psykiske skader, kognitive gener og arvæv kan man finde i den vejledende méntabel.

Varigt mén ved ansvar:

Hvis der er en ansvarlig skadevolder, får du udbetalt 9.395 kr. per méngrad (2021). Eksempelvis vil du altså få udbetalt kr. 75.160 kr. ved en méngrad på 8 %.

Godtgørelsen for varigt mén bliver derudover nedsat med 1 % for hvert år, du er over 40 år og med yderligere 1 % for hvert år over 59 år.

Det du får udbetalt i varigt mén er en skattefri godtgørelse.

Vejledende udtalelse fra Arbejdsskadestyrelsen

Hvis du ikke er enig i forsikringsselskabets vurdering af din méngrad, har du mulighed for at få sagen forelagt for Arbejdsskadestyrelsen, som har en særlig afdeling for private erstatningssager.

Denne afdeling har specialiseret sig i at udarbejde vejledende udtalelser om henholdsvis varigt mén og erhvervsevnetab efter en personskade.

Egne ulykkesforsikringer

I forhold til egne ulykkesforsikringer opgøres godtgørelse for varigt mén i forhold til forsikringssummen, som fremgår af policen. Der kan også være andre betingelser for størrelsen af méngraden, f.eks. at der først udbetales erstatning, hvis det varige mén har et vist omfang. 

Også når det gælder egne ulykkesforsikringer, fastsættes méngraden efter den vejledende méntabel, som er udarbejdet af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring – og som du kan finde her Arbejdsskadestyrelsens vejledende méntabel.

Det er vigtigt at være opmærksom på, om man er dækket af egne ulykkesforsikringer, da udbetalinger herfra ikke bliver fratrukket i øvrige erstatningsudbetalinger. Man kan altså få méngodtgørelse fra indtil flere ulykkesforsikringer, man har tegnet, og samtidig fra den ansvarlige skadevolder.

 

Her kan du se Arbejdsskadestyrelsens vejledende méntabel.

persondatapolitik

Få en gratis vurdering af din sag

RING 70 30 10 14

MAN, TIR, TORS 8-17
ONS 8-18, FRE 8-15

Har du nogen spørgsmål? Bliv ringet op kvit og frit

Har du haft kontakt til os tidligere?

Send os en SMS

Send en sms til 1272 og skriv KLA efterfulgt af mellemrum og din besked. Vi svarer hurtigst muligt. Koster kun alm. sms takst.