erstatning ulykker
erstatning ulykker

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Send os en SMS

Send en sms til 1272 og skriv KLA efterfulgt af mellemrum og din besked. Vi svarer hurtigst muligt. Koster kun alm. sms takst.

SKADER FORVOLDT AF DYR

Nogle skader sker som følge af dyr, som på en eller anden måde skaber fare for omgivelserne. Ansvarsgrundlaget afhænger i denne situation af, hvilket dyr der er tale om.

HUNDE

I forhold til skader forvoldt af hunde er der fastsat særlige regler omkring ansvar og forsikring i Hundeloven.

Som besidder af hunden er man først og fremmest forpligtet til at tegne ansvarsforsikring på sin hund.

Der gælder samtidig et objektivt ansvar for alle skader, som hunden forvolder. Som besidder er man dermed forpligtet til at erstatte både tingsskade og personskade som følge af hundens adfærd, uanset om der er handlet uansvarligt eller den skadelidte har udvist egen skyld.

Besidderen af hunden er ikke nødvendigvis det samme som hundens ejer. I det tilfælde hvor hunden ejes af en person, men reelt opholder sig fast hos en anden, er hundeejeren ikke ansvarlig og forsikringspligtig.

SKADER FORVOLDT AF DYR

HESTE

På samme måde som for hunde, gælder der et objektivt ansvar for heste fastsat ved lov.

Ejeren af hesten er ligeledes forpligtet til at tegne ansvarsforsikring på sin hest.

Som ejer er man derfor erstatningsansvarlig for alle skader forvoldt af hesten, uanset om der er handlet uansvarligt fra ejerens, brugerens eller besidderens side.

ANDRE HUSDYR

Der gælder ikke noget tilsvarende objektivt ansvar eller en forsikringspligt for øvrige husdyr, såsom katte, geder, får, køer og grise mv.

I den situation hvor et husdyr forvolder personskade gælder det almindelige culpaansvar, og ejeren/besidderen kan kun drages til ansvar, hvis der er handlet culpøst/uansvarligt.

Et eksempel herpå kunne være en dårlig vedligeholdt indhegning, som resulterer i at dyrene løber ud på vejen og forårsager en trafikulykke.

I forhold til skader på andre dyr eller skader på afgrøder og beplantning gælder der en særregel om objektivt ansvar efter mark og vejfredsloven.

persondatapolitik

Få en gratis vurdering af din sag

RING 70 30 10 14

MANDAG - ONSDAG: 8-17
TORSDAG - FREDAG: 8-14

Har du nogen spørgsmål? Bliv ringet op kvit og frit

Har du haft kontakt til os tidligere?

Send os en SMS

Send en sms til 1272 og skriv KLA efterfulgt af mellemrum og din besked. Vi svarer hurtigst muligt. Koster kun alm. sms takst.