< !--Global site tag(gtag.js) -- >

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Send os en SMS

Send en sms til 1272 og skriv KLA efterfulgt af mellemrum og din besked. Vi svarer hurtigst muligt. Koster kun alm. sms takst.

AFGØRELSE OG ERSTATNING

Erstatningsnævnet træffer afgørelse om, hvorvidt du er berettiget til erstatning som følge af din skade efter vold. Det er også nævnet, som udmåler erstatning.

Hvilke regler gælder?

Erstatningen opgøres efter Erstatningsansvarsloven og Offererstatningsloven.

Hvad kan du få i erstatning?

Der kan både være tale om løbende udbetalinger i form af godtgørelse for svie og smerte samt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Derudover kan du være berettiget til varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne, hvis skaden har givet dig varige gener.

Endelig kan der være krav på dækning af behandlingsudgifter og andet tab.

Du kan læse mere om disse erstatningsposter her.

Særligt om tort

  

  

Du kan også være berettiget til godtgørelse for tort, hvis du har været udsat for frihedsberøvelse, voldtægt, incest, blufærdighedskrænkelse eller anden forbrydelse, som har krænket din ære eller selvfølelse.

Tortgodtgørelse fastsættes typisk mellem 5.000 og 125.000 kr.

Skader på ting og advokatomkostninger

Endelig kan du i nogle tilfælde få erstatning for tingsskade og dækning for dine udgifter til advokat.

Få en gratis og grundig gennemgang af din sag ved vores erfarne erstatningsadvokater!

persondatapolitik

Få en gratis vurdering af din sag

RING 70 30 10 14

MAN, TIR, TORS 8-17
ONS 8-18, FRE 8-15

Har du nogen spørgsmål? Bliv ringet op kvit og frit

Har du haft kontakt til os tidligere?

Send os en SMS

Send en sms til 1272 og skriv KLA efterfulgt af mellemrum og din besked. Vi svarer hurtigst muligt. Koster kun alm. sms takst.