< !--Global site tag(gtag.js) -- >

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Send os en SMS

Send en sms til 1272 og skriv KLA efterfulgt af mellemrum og din besked. Vi svarer hurtigst muligt. Koster kun alm. sms takst.
KLA

Hvornår kan en arbejdsskadesag genoptages overfor skadevolder?

Dette spørgsmål får vi ofte stillet, og det er ikke altid entydigt. Udgangspunktet er dog, at der skal være sket en væsentlig forværring af skadelidtes situation – enten helbredsmæssigt eller erhvervsmæssigt – som følge af arbejdsskaden.

 

Vi har netop vundet en sag ved byretten, hvor tvistpunktet var, hvorvidt der var indtrådt forældelse af et krav på erstatning for tab af erhvervsevne.

 

Skadelidte var involveret i en trafikulykke i august 2004.

 

Arbejdsskadestyrelsen (som i dag hedder Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) havde i september 2006 vurderet erhvervsevnetabet til mindre end 15 procent på grund af manglende årsagssammenhæng, og sagen blev herefter afsluttet fra forsikringsselskabets side.

 

Da skadelidte mente, at der var blevet lagt forkerte oplysninger til grund for vurderingen af erhvervsevnetabet, anmodede man i juni 2011 om en ny vurdering i Arbejdsskadestyrelsen. Inden da havde man i december 2010 indgået en aftale med forsikringsselskabet om suspension af forældelse af krav, for hvilke der ikke allerede var indtrådt forældelse.

 

Arbejdsskadestyrelsen vurderede nu erhvervsevnetabet til 15 procent, men forsikringsselskabet gjorde gældende, dels at skadelidtes krav på erhvervsevnetab allerede var forældet, da man indgik suspensionsaftalen i december 2010, og dels at betingelserne for genoptagelse ikke var opfyldt, idet skadelidte allerede i forbindelse med ulykken i august 2004 burde have vidst, at hun ville få et erhvervsevnetab.

 

Retten gav os imidlertid medhold i, at der var sket en væsentlig ændring af skadelidtes sociale og økonomiske forhold, efter at Arbejdsskadestyrelsen vurderede sagen i 2006, hvorfor betingelserne for at genoptage sagen var opfyldt, jf. erstatningsansvarslovens § 11.

 

Retten fandt endvidere, at kravet på erhvervsevnetabserstatning tidligst er opstået, da det i foråret 2008 viste sige, at skadelidte ikke kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet på fuld tid.

 

Da aftale om suspension af forældelse blev indgået i december 2010, fandt Retten, at kravet ikke var forældet på dette tidspunkt. Da der blev udtaget stævning inden udløb af aftalen om suspension af forældelsen, fandt Retten, at skadelidtes krav på erstatning for tab af erhvervsevne ikke er forældet.

 

Er du i tvivl om, hvorvidt din sag er forældet eller kan genoptages, så tøv ikke med at ringe til KLA Personskade på 70 30 10 14 dagligt fra kl. 8.00. Spørgsmålet er ofte vanskeligt, og her kan professionel rådgivning virkelig gøre en forskel.

 

Det koster ikke noget at spørge KLA – men det kan være dyrt at lade være!

SKRIV EN KOMMENTAR
SKRIV KOMMENTAR

Jeg var ude for en arbskade for et par år side og der er blev tage bilder af min ryg og de kan ikke find nåde og da sage blev afsluttet sage forsikring selvskabt at min skade var under 5% så var der ikke nåde at komme efter men jeg har stadigvæk mænge smærter i ryg så vel jeg høre om jeg kan få den tage op igen Mvh jørleif nielsen

SVAR
SKRIV EN KOMMENTAR
SKRIV KOMMENTAR

Kære Jørleif Nielsen
Vi vil gerne høre lidt mere om din sag og foreslår derfor, at du ringer os op på tlf. 70 30 10 14.
Mvh. Elizabeth Weis, KLA Personskade

SVAR
SKRIV EN KOMMENTAR
SKRIV KOMMENTAR

HejHar lige læst en af artiklerne, vedr forældelse af arbejdsskader. Jeg har haft en advokat på min sag, hvor jeg snakkede med hende om at jeg syntes der skulle køres en skadevolders sag på min arbejdsplads, hvilket hun svarede på at det kunne vi tage op når min erhvervs tabs evne blev opgjort. Og da jeg egentligt følte mig bondefanget af at flytte skaden over til hende, så valgt jeg sidste år at gå tilbage til min fagforening. Min hjælper i fagforeningen spurgte som det første om advokaten ikke havde kørt sagen vedr skadevolder, for da han overdrog sagen til advokaten, skrev han til hende at det skulle hun få gjort da det snart var 5 år siden skaden. Har derfor spurgt fagforeningen om de kunne gøre noget, hvilket de sagde nej til. Ved ikke om I kan sige om jeg har nogen mulighed for at få den genoptaget, jeg fik for 2 uger siden afgjort erhverstabs evnen til 25%, og har fået 10% i mengrad. Jeg var ude for at få noget meget tunge borde ned over mig, som stod på en transport vogn. Fik en diskopolaps og blev opereret, men desværre fik jeg en ny polaps samme sted efter ca 1 år.Med venlig hilsenDorthe Justesen

SVAR
SKRIV EN KOMMENTAR
SKRIV KOMMENTAR

Kære Dorthe Justesen
Det er ikke sikkert, at et krav om ansvar i forhold til arbejdsgiver er forældet. Vi foreslår dog, at vi drøfter det telefonisk, og jeg beder dig ringe os op på 70 30 10 14. Alternativt kan du sende os en mail med dit telefonnummer - så ringer vi dig op.
Mvh. Elizabeth, KLA Personskade

SVAR
SKRIV EN KOMMENTAR
SKRIV KOMMENTAR

HejHar lige læst en af artiklerne, vedr forældelse af arbejdsskader. Jeg har haft en advokat på min sag, hvor jeg snakkede med hende om at jeg syntes der skulle køres en skadevolders sag på min arbejdsplads, hvilket hun svarede på at det kunne vi tage op når min erhvervs tabs evne blev opgjort. Og da jeg egentligt følte mig bondefanget af at flytte skaden over til hende, så valgt jeg sidste år at gå tilbage til min fagforening. Min hjælper i fagforeningen spurgte som det første om advokaten ikke havde kørt sagen vedr skadevolder, for da han overdrog sagen til advokaten, skrev han til hende at det skulle hun få gjort da det snart var 5 år siden skaden. Har derfor spurgt fagforeningen om de kunne gøre noget, hvilket de sagde nej til. Ved ikke om I kan sige om jeg har nogen mulighed for at få den genoptaget, jeg fik for 2 uger siden afgjort erhverstabs evnen til 25%, og har fået 10% i mengrad. Jeg var ude for at få noget meget tunge borde ned over mig, som stod på en transport vogn. Fik en diskopolaps og blev opereret, men desværre fik jeg en ny polaps samme sted efter ca 1 år.Med venlig hilsenDorthe Justesen

SVAR
SKRIV EN KOMMENTAR
SKRIV KOMMENTAR