< !--Global site tag(gtag.js) -- >

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Send os en SMS

Send en sms til 1272 og skriv KLA efterfulgt af mellemrum og din besked. Vi svarer hurtigst muligt. Koster kun alm. sms takst.
KLA

Skal du betale din erstatning tilbage til Regionen efter en patientskade?

Når man har været ude for en patientskade, kan man i nogle tilfælde risikere, at allerede udbetalt erstatning som følge af Patienterstatningens afgørelse skal betales tilbage. Det kan være tilfældet, hvis Regionen klager over afgørelsen, og hvis Ankenævnet for Patienterstatning efterfølgende vurderer, at skaden er mindre end antaget af Patienterstatningen.
 
Om man risikerer at skulle betale erstatningen tilbage afhænger af, hvornår der er truffet afgørelse i sagen.
 
Afgørelser før den 1. juli 2018
Hvis der er truffet afgørelse i sagen inden den 1. juli 2018, så er der risiko for, at den allerede udbetalte erstatning kan kræves tilbagebetalt af skadelidte.
 
Hos KLA Personskade mener vi, at reglerne gældende for denne periode er slet og ret urimelige. Vi mener, at det er en uholdbar situation, da Ankenævnet for Patienterstatningen faktisk omgør et stort antal afgørelser i forhold til andre klagemyndigheder. Det stiller skadelidte i en situation, hvor man ikke kan stole på, at det udbetalte beløb – som man jo har modtaget i god tro - rent faktisk tilfalder en – Selvom man har fået ret i sit krav hos Patienterstatningen.
 
Vi har netop haft diskussionen med en Region om, hvorvidt et udbetalt beløb på knap 63.000,00 kr. skulle tilbagebetales. Regionen mente, at der var taget konkret forbehold for tilbagebetaling. Dette var vi imidlertid ikke enige i, og kunne henvise til 2 domme afsagt af Højesteret.
 
Det var også vores opfattelse, at det skulle have betydning i forhold til skadelidtes forventning om tilbagebetaling, at ingen af parterne faktisk havde anket anerkendelsesspørgsmålet. Det var nemlig kun spørgsmålet om udmålingen, der var klaget over.
 
Regionen henviste til en byretsdom, hvor de taget fremsat det samme forbehold, hvor byretten havde givet Regionen medhold i tilbagebetalingskravet. Dommen var dog anket til Landsretten, hvorfor vi fastholdt, at den ikke kunne lægges til grund, da den derfor ikke var endelig.
 
Vi aftalte derfor med Regionen, at vi ville afvente Landsrettens dom i sagen, hvorefter vi på ny ville tage diskussionen op igen, såfremt Regionen ikke ændrede vurdering.
 
Landsretten kom – ligesom os – frem til, at Regionens forbehold ikke var konkret nok til at danne grundlag for tilbagebetaling. Landsretten konkluderede også, at det havde betydning, at selve anerkendelsesspørgsmålet ikke var anket af Regionen, hvorfor skadelidte måtte forvente ikke at skulle betale den udbetalte erstatning og godtgørelse tilbage.
 
Regionen har efter denne dom givet os medhold i, at de udbetalte knap 63.000,00 kr. ikke skal tilbagebetales.
 
Afgørelser efter den 1. juli 2018.
Er der først truffet afgørelse efter den 1. juli 2018, så skal man heldigvis ikke længere bekymre sig om et evt. tilbagebetalingskrav. Lovgivningen på området er nemlig blevet ændret, så den udbetalte erstatning eller godtgørelse fredes.
 
Det er vi hos KLA Personskade selvfølgelig glade for, da dette sikrer, at skadelidte ikke længere bliver stillet i en helt urimelig situation, hvor man i den bedste tro har modtaget erstatning fra Regionen for en patientskadesag.
SKRIV EN KOMMENTAR
SKRIV KOMMENTAR