< !--Global site tag(gtag.js) -- >

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Send os en SMS

Send en sms til 1272 og skriv KLA efterfulgt af mellemrum og din besked. Vi svarer hurtigst muligt. Koster kun alm. sms takst.
KLA

Det kan betale sig at se myndigheders afgørelser igennem en ekstra gang.

Det kan ofte svare sig at kigge myndighedernes afgørelser grundigt igennem. I nogle tilfælde er det nemlig detaljerne i en sag, der kan have en stor betydning i forhold til, hvilken erstatning du ender med at få.

 

I Frederikkes sag var det valget af lovgrundlag, der havde afgørende betydning.

 

Vi har hjulpet Frederikke igennem et erstatningsforløb i forbindelse med, at hun var kommet til skade på sit arbejde. Under sagen anerkendte Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skaden som en arbejdsulykke og skulle i den forbindelse også kigge på, hvor stort et erhvervsevnetab Frederikke har lidt som følge af ulykken.

 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderede i første omgang, at Frederikkes erhvervsevnetab var under 15 procent - og dermed har hun ikke har ret til erstatning for tab af erhvervsevne.

 

Vi klagede over afgørelsen, da Arbejdsmarkedets Erhvervssikring havde truffet afgørelsen ud fra nogle forkerte regler, som ikke gjorde sig gældende i Frederikkes tilfælde – nærmere bestemt arbejdsskadesikringslovens  § 17a.

 

Kort tid efter omgjorde Arbejdsmarkedets Erhvervssikring da også deres afgørelse omkring erhvervsevnetab på baggrund af vores klage.

 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring var enig i, at Frederikkes erhvervsevnetab havde været vurderet ud fra et forkert regelsæt, og fastsatte derfor på ny Frederikkes erhvervsevnetab - Denne gang til 50 procent.

 

Det kræver specialistviden at gennemskue, om en myndighed har brugt de rigtige regler til at træffe en afgørelse. I denne sag betød det konkret, at Frederikke kunne være gået glip af omkring 1,5 million kroner, hvis fejlen ikke var blevet opdaget.

SKRIV EN KOMMENTAR
SKRIV KOMMENTAR