< !--Global site tag(gtag.js) -- >

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Send os en SMS

Send en sms til 1272 og skriv KLA efterfulgt af mellemrum og din besked. Vi svarer hurtigst muligt. Koster kun alm. sms takst.
KLA

Du burde ikke have brug for en advokat – men det kan du have.

Patienterstatningen har for nylig lagt en video på de sociale medier, hvor det pointeres, at man som skadelidt ikke har behov for advokatbistand i forbindelse med anmeldelse af en patientskade, og at Patienterstatningen virker som advokat for den skadelidte, da de træffer samme afgørelse, som man får ved domstolene.

 

 

Hos KLA Personskade ville vi da ønske, at det var korrekt, da det ville kunne spare tilskadekomne for meget tid og mange ressourcer efter en tilskadekomst – Ligesom det ville sikre, at alle fik den erstatning, som de var berettigede til.

 

Det er dog desværre ikke altid tilfældet.

 

Det var ved oprettelse af patientskadesystemet også lovgivers mening, at man som patient selv skulle kunne håndtere sin sag, og at Patienterstatningen dermed skulle være ens advokat. Den forudsætning er dog bristet i årenes løb.

 

I skrivende stund har vi hos KLA Personskade 312 patientskadesager, hvor vi varetager behandlingen af sagen. Herunder anmeldelse, bemærkninger til behandlingsstedets kommentarer, fremsendelse af alle relevante oplysninger, opgørelse af krav mv. Der er altså meget arbejde i en patientskadesag, hvor vi skal sikre, at de skadelidte får det, som de er berettigede til.

 

Patienterstatningen er en myndighed, der betaler erstatning og godtgørelse, hvis man som patient har pådraget sig en mérskade i forbindelse med et behandlingsforløb hos lægen, sygehuset eller andre behandlere. Det er således en slags forsikringsordning for behandleren, som man som patient kan benytte sig af.

 

Det er helt rigtigt, som det er sagt i videoen, at Patienterstatningen selv kan indhente lægelige oplysninger om behandlingsforløbet – Det er dog ikke rigtigt, at de altid henter alle de relevante oplysninger for en juridisk korrekt afgørelse. Vi oplever hos os, at vi meget ofte er nødt til at supplere med oplysninger, som Patienterstatningen ikke har fundet relevante, men som kan have afgørende betydning for sagens udfald. Det kan fx være i tilfælde, hvor Patienterstatningen ikke har undersøgt det helt initiale forløb i forbindelse med skaden. Oftest starter forløbet jo hos egen læge eller vagtlægen lang tid forinden, man som patient kommer på skadestuen eller hospitalet. Hvad der er blevet sagt eller rådgivet om i den forbindelse kan være altafgørende for, om en skade skal anerkendes eller ej.

 

Derudover så er det ofte sådan, at man som patient har været behandlet flere steder i løbet af et forløb. Fejlen, der medfører patientskaden, kan således ligge både ved fx vagtlægen, egen læge, på sygehus 1 eller sygehus 2. Der kan også være begået fejl flere steder.

 

Som systemet er lige nu, så skal patienten selv anmelde det sted, hvor man mener, der er begået en fejl. Patienten skal dermed selv gennemskue om det er vagtlægen, lægen eller en helt tredje, der er skyld i, at man har fået det værre end inden sit forløb. Det skyldes, at Patienterstatningen kun tager stilling til, om der er begået en fejl det ene sted, som bliver anmeldt. I den forbindelse kan det altså også være godt at få kigget sin sag igennem, så eventuelle krav mod andre behandlere ikke bliver for gamle, inden Patienterstatningen får truffet afgørelse. Så heller ikke på dette punkt leverer Patienterstatningen den samme rådgivning, som vi gør.

 

At Patienterstatningen træffer samme afgørelse, som man får ved domstolene, er desværre heller ikke korrekt. Vi kan fremhæve mange eksempler, men prøv blot at kigge på sagen om Helle, der ligger her på vores blog den 11. oktober 2019. En sag der er ført og vundet af advokat Charlotte Gransøe – både ved byretten og ved landsretten. Patienterstatningen og Ankenævnet for Patienterstatningen havde begge afvist, at der var en patientskade. Domstolene var dog enige med os i, at der var en patientskade, og at afgørelserne dermed var forkerte.

Sagen viser også med al tydelighed, at det kan være meget svært at rette op på en forkert afgørelse, hvis først den er truffet - Helle måtte igennem 2 omkostningstunge og meget tidkrævende retssager for at få den erstatning, som hun var fuldt ud berettiget til, blot fordi der var truffet forkerte afgørelser fra start – og fordi myndighederne havde overset tålereglen efter klage- og erstatningsloven § 20, stk. 1, nr. 4.

 

Så jo! Vi ville da ønske, at Patienterstatningen kunne være advokat for patienterne, og dermed overflødiggjorde arbejdet fra advokaterne i alle deres sager, men det er desværre ikke tilfældet.

 

Det er derfor vores anbefaling, at hvis du som patient har en mistanke om, at der er gået noget galt i dit behandlingsforløb, så bør du få set sagen igennem hos en advokat. Det er vigtigt, og det gør en forskel.

 

Her hos os laver vi vurderingen ganske gratis, og vi skal nok hjælpe dig med rådgivning, så du selv kan anmelde skaden til Patienterstatningen, hvis ikke vi skal hjælpe dig videre med sagen. Lige meget hvad, så bliver du klædt ordentligt på til forløbet.

SKRIV EN KOMMENTAR
SKRIV KOMMENTAR

SVAR
SKRIV EN KOMMENTAR
SKRIV KOMMENTAR