Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!
Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Send os en SMS

Send en sms til 1272 og skriv KLA efterfulgt af mellemrum og din besked. Vi svarer hurtigst muligt. Koster kun alm. sms takst.

KUNDEOPLYSNINGER

Oplysningskrav i henhold til Advokatsamfundets advokatetiske regler pkt. 13:

KLA Personskade er en specialistafdeling i advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius. Ejerne er de advokater, der under deres personprofil på www.kirklarsen.dk og www.personskade.dk bærer titlen partnere.

Alle KLA Personskades advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er sammen med eventuelle EU-advokater registreret i og medlem af Advokatsamfundet.

Kontaktoplysninger:

KLA Personskade
Advokatpartnerselskabet
Esbjerg Brygge 28, 6700 Esbjerg
E-mail: info@klapersonskade.dk
Tlf.: 70 30 10 14
Fax: 75 45 46 36
CVR nr.: 33 64 69 25

 

Forsikring

KLA Personskade har tegnet forsikring for professionelt ansvar samt lovpligtig garantiforsikring i HDI Gerling Danmark. Alle advokater er omfattet af forsikringen. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af KLA Personskade uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

HDI Gerling Danmark,
Indiakaj 6, 1., DK-2100 København Ø
E-mail: info@hdi-gerling.dk 
Tlf.: 0045 33 36 95 95
CVR nr.: 37276251

     

Advokatetiske regler

Advokatsamfundet har udarbejdet en række etiske regler om bl.a. god advokatskik, tavshedspligt m.v., ligesom advokatsamfundet fører tilsyn med overholdelsen af disse regler. Det nærmere indhold af reglerne kan ses på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet/etiske regler.dk.


Offentlig og forsikringsdækket retshjælp

KLA Personskade undersøger ved en sags opstart kundens muligheder for at opnå offentlig eller forsikringsdækket retshjælp, enten som følge af gældende lov eller via kundens egne forsikringer. Hvis vort honorar skal udredes foreløbigt eller endeligt af det offentlige eller af et forsikringsselskab, vil kunden blive orienteret om principperne for fastsættelse af honoraret m.v.


Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.
Kunder kan klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K eller via mail klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk. En klage kan vedrøre en advokats adfærd eller honorar.

Der henvises endvidere til vore forretningsbetingelser, som findes på Kirk Larsen & Ascanius' hjemmeside "Om os/Forretningsbetingelser".


Lov om forebyggende foranstaltning mod hvidvask

KLA Personskade er omfattet af Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme. Det betyder, at vi skal indhente og opbevare legitimationsoplysninger på vores kunder samt for selskabers vedkommende foretage identifikation af selskabets reelle ejerforhold.

Vi er endvidere forpligtet til at undersøge transaktioner, såfremt der opstår mistanke om disses tilknytning til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme. I sådanne tilfælde er advokatpartnerselskabet forpligtet til at underrette SØK (Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet).


Klientkonti

Alle klientmidler, der betros KLA Personskade, forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på klientkonti. Tilskrevne renter tilfalder kunden i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

KLA Personskade er uden skriftlig instruks fra kunden berettiget til frit at placere kundens midler på en klientkonti i et pengeinsitut efter KLA Personskades valg.

KLA Personskade har etableret samleklientkonti i en række banker og sparekasser, herunder Danske Bank, Sydbank, Nordea, Skjern Bank og Nykredit Bank.

KLA Personskade rådgiver ikke om risikoen for placering af midler i de enkelte pengeinstitutter og påtager sig ingen hæftelse og intet ansvar for kundens dækning eller tab af midler indsat på KLA Personskades klientkonti.

Midlerne er dækket af Garantiformuen https://www.gii.dk.

Kunden skal være opmærksom på, at alle midler indsat på KLA Personskades klientkonti alene bliver dækket af Garantifonden med op til euro 100.000 i det det fælde, at pengeinstituttet bliver nødlidende.

Er der tale om indestående på en klientkonto, hvor transauktionen vedrører fast ejendom, som hovedsageligt anvendes privat, dækker Garantifonden op til euro 10.000.000.

Dækningen er gældende for kundens samlede indestående i det pågældende pengeinstitut og altså ikke kun for kundens indestående på klientkontoen hos KLA Personskade.

Det er kundens ansvar at sikre sig, at midlerne hos KLA Personskade indsættes på en klientkonto i et pengeinstitut, som er forskellig fra det pengeinstitut kunden anvender, hvis kundens samlede indestående dermed overstiger euro 100.000. Kunden kan ved henvendelse til den klientansvarlige partner få oplyst hos hvilket pengeinstitut, den pågældendes midler er anbragt..

KLA Personskade har klientkonti i en række pengeinstitutter og kunden opfordres til at kontakte KLA Personskade med konkret forespørgsel om, hvor eventuelle midler placeres.

persondatapolitik

Få en gratis vurdering af din sag

RING 70 30 10 14

MANDAG - ONSDAG: 8-17
TORSDAG - FREDAG: 8-14

Har du nogen spørgsmål? Bliv ringet op kvit og frit

Har du haft kontakt til os tidligere?

Send os en SMS

Send en sms til 1272 og skriv KLA efterfulgt af mellemrum og din besked. Vi svarer hurtigst muligt. Koster kun alm. sms takst.