KLA Personskade nyheder
KLA Personskade nyheder

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Send os en SMS

Send en sms til 1272 og skriv KLA efterfulgt af mellemrum og din besked. Vi svarer hurtigst muligt. Koster kun alm. sms takst.

SENESTE UPDATES

1 - 6 ud af 186

«
»

PÆDAGOGER OG PLEJEPERSONALE FÅR SVÆRERE VED AT FÅ ERSTATNING EFTER VOLD

ERSTATNINGSNÆVNET SOM UDBETALER ERSTATNING FOR SKADER EFTER VOLD HAR I HEMMELIGHED ÆNDRET DERES PRAKSIS - OG DERMED GJORT DET SVÆRERE FOR PÆDAGOGER, LÆRER OG PLEJEPERSONALE AT FÅ ERSTATNING EFTER VOLD PÅ ARBEJDET!

Stramningen betyder, at det fremover bliver rigtig svært at få tilkendt erstatning ved Erstatningsnævnet, hvis hændelsen ikke bliver politianmeldt indenfor 72 timer. Tidligere havde nævnet en mere lempelig praksis i forhold til kravet om politianmeldelse, når det drejede sig om vold mod plejepersonale og pædagoger mv. som blev udsat for vold på deres arbejde.

Hos KLA Personskade er vi meget utilfredse med ændringen, som rammer en lang række personalegrupper særligt hårdt, da man i disse jobfunktioner ofte ikke ønsker at poltianmelde den person, man er ansat til at tage sig af. Derudover kan der være mange gode grunde til ikke at politianmelde forholdet.

Erstatningsnævnet begrunder stramningen med, at der er behov for politimæssig efterforskning, så nævnet kan få oplysninger om, hvad der egentlig er sket - derudover er praksisændringen sket under henvisning til en betænkning tilbage fra 1985!

Hidtil har Erstatningsnævnet dog afgjort sagerne på baggrund af de oplysninger, der kunne fremskaffes fra henholdsvis vidner, arbejdsgiver og øvrige optegnelser om hændelsesforløbet. Dette er dog ikke længere nok, og politiet må berede sig på en del ekstra arbejde.

KLA Personskade er derudover forundrede over, at praksisændringen ikke er blevet meldt tydeligt ud i forbindelse med stramningen, som efter det oplyste er sket i løbet af 2014. Ændringen fremgår alene af den nu udsendte Årsberetning fra Erstatningsnævnet fra slutningen af juli 2015.

Mange arbejdspladser og institutioner har erfaringsmæssigt indrettet sig efter den hidtidige lempelige praksis, og har ikke haft mulighed for at gøre sig bekendt med ændringen.

Der må derfor forventes, at være en lang række sager, som er kommet i klemme i perioden fra praksisændringen og frem til der sker en egentlig offentliggørelse af ændringen i den almindelige presse.

Hos KLA Personskade afventer vi en politisk stillingtagen til ændringen, som forhåbentlig ikke får lov at fortsætte.

persondatapolitik

Få en gratis vurdering af din sag

RING 70 30 10 14

MANDAG - ONSDAG: 8-17
TORSDAG - FREDAG: 8-14

Har du nogen spørgsmål? Bliv ringet op kvit og frit

Har du haft kontakt til os tidligere?

Send os en SMS

Send en sms til 1272 og skriv KLA efterfulgt af mellemrum og din besked. Vi svarer hurtigst muligt. Koster kun alm. sms takst.