< !--Global site tag(gtag.js) -- >

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Send os en SMS

Send en sms til 1272 og skriv KLA efterfulgt af mellemrum og din besked. Vi svarer hurtigst muligt. Koster kun alm. sms takst.

FYSISK ARBEJDSSKADE

Sidder du og har spørgsmål om en fysisk arbejdsskade, så kontakt os og få en gratis vurdering af din sag. Vi sidder klar til at hjælpe dig.

Læs mere om, hvordan du får en gratis vurdering her

Der findes mange forskellige typer af fysiske arbejdsskader, og vi vil ikke forsøge at gennemgå alle her. 

Vi har blot udvalgt nogle skadestyper, som vi ser mange af. Det er dog værd at nævne, at vi har 20 års erfaring med området, og derfor kan vi tillade os at påstå, at vi har arbejdet med alle former for fysiske skader.

Læs også: Vi vandt i Højesteret! En forværring af en skade skulle anerkendes!

 

Generelt om fysiske arbejdsskader

En fysisk arbejdsskade kan både være en skade efter en ulykke eller en erhvervssygdom, som har udviklet sig over længere tid.

Det er dig, der skal bevise, at skaden skyldes dit arbejde eller arbejdsforholdene.

Vi arbejder tit med netop den udfordring i arbejdsskadesagerne. Beskrivelse og dokumentation af dine arbejdsforhold og selve ulykken er helt afgørende for at få anerkendt en arbejdsskade og få udbetalt den rette erstatning.

Det er vigtigt, at beskrivelsen er så detaljeret og præcis som muligt, da små huller eller fejl kan ende med et afslag på anerkendelse og erstatning. Når først oplysningerne er sendt, kan det være svært at komme med ændringer eller supplerende oplysninger.

 

Discusprolaps og rygskader

En discusprolaps i nakke, ryg eller lænd kan både ske efter en ulykke eller ved belastning igennem længere tid.

Hvis der er tale om en arbejdsulykke, er der nogle betingelser, som skal være opfyldt, for at Arbejdsmarkedets erhvervssikring vil anerkende din skade.

  1. Skaden skal være verificeret ved en korrekt stillet diagnose. 
  1. Der er sket overbelastning på det niveau, hvor discusprolapsen sidder.

  2. Sidste betingelse er, at belastningen har været stor nok til at give en discusprolaps.

Eksempelvis vil en discusprolaps i nakken IKKE blive anerkendt, hvis du ikke har været udsat for tilstrækkelig belastning af nakken, eksempelvis ved slag eller løft direkte på nakken.

 

Anerkendelse af discusprolaps som erhvervssygdom

Hvis der er tale om en erhvervssygdom, er der to veje til anerkendelse af sygdommen som en arbejdsskade.

Først og fremmest er der mulighed for anerkendelse, hvis sygdommen står på fortegnelsen over erhvervssygdomme, og en række specifikke krav til diagnosen og påvirkningen er opfyldte.

Hvis sygdommen ikke er optaget på fortegnelsen, kan den stadig anerkendes som en arbejdsskade, hvis erhvervssygdomsudvalget vurderer, at skaden skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene.

 

Skulderskader

Som ved anerkendelse af rygskader, skal der stilles en korrekt diagnose, og der skal være sammenhæng mellem skaden og den påvirkning skulderen har været udsat for.

Det er derfor vigtigt, at ulykken og forholdene bliver beskrevet så præcist og detaljeret som muligt.

I forbindelse med skulderskader efter løft, kan det være afgørende, om løftet er sket under dårlige pladsforhold, eller hvis der er sket noget pludseligt, mens du løftede.

Hvis du har fået en skade i skulderen efter længere tids arbejde, er der tale om en erhvervssygdom.

 

Anerkendelse af skulderskade som erhvervssygdom

Som nævnt under rygskader, er der to muligheder for anerkendelse som erhvervssygdom.

Enten kan skaden anerkendes, fordi den står på fortegnelsen over erhvervssygdomme og opfylder de specifikke krav til den konkrete skade. Lige nu findes der to typer af skulderskader på fortegnelsen;

  1. Rotatorcuff-syndrom/impingement-syndrom

  2. Symptomer fra eller forandringer i den lange bicepssene.

Hvis ikke skaden er på fortegnelsen, kræver det en forelæggelse for erhvervssygdomsudvalget, at få skaden anerkendt som arbejdsskade.

Det er meget vigtigt, at der bliver lavet en nøjagtig beskrivelse af arbejdet, og hvordan det er udført.

 

Tennisalbue og golfalbue

Tennisalbue og golfalbue er begge typiske erhvervssygdomme, som er skader, der opstår efter længere tids belastning af albuerne.

Begge diagnoser står på fortegnelsen over erhvervssygdomme, og kan derfor anerkendes, hvis en række betingelser er opfyldt.

Udover en korrekt stillet diagnose, er der krav til den belastning, du har været udsat for.

I hver enkelt sag vil man helt konkret se på, hvordan arbejdsforholdene har været, og om belastningen har været nok til at give enten en tennisalbue eller golfalbue.

Derfor er det også helt afgørende for at få anerkendt en tennisalbue eller golfalbue som arbejdsskade, at arbejdet beskrives udførligt både i forhold til arbejdsstilling, kraftanvendelse, bevægelser og modstand.

 

Allergisk og toksisk eksem

Allergisk eksem og andre irritative hudsygdomme kan anerkendes som erhvervssygdomme, hvis de opfylder både de generelle betingelser og specielle betingelser for de enkelte diagnoser.

De generelle betingelser er, at der er stillet en sikker diagnose. Derudover skal der have været en påvirkning fra det relevante stof eller fysiske faktorer på arbejdspladsen.

For de enkelte hudsygdomme gælder der derudover en række specielle betingelser for anerkendelse som erhvervssygdom, som du kan læse mere om i vejledningen om erhvervssygdomme. Du kan finde et link til vejledningen nederst på denne side.

Læs også: Allergisk eksem udløste varigt mén på 20 %

 

Kræftsygdomme som arbejdsskade

En række kræftsygdomme er optaget på fortegnelsen over erhvervssygdomme, og de kan derfor anerkendes som erhvervssygdomme, hvis nogle bestemte betingelser er opfyldt.

Først og fremmest stilles der krav til en korrekt stillet diagnose, som også skal stå på fortegnelsen. 

Næste betingelse er, at der har været en bestemt påvirkning på arbejdet, som er specifik for hver enkel kræftsygdom. Ofte vil tidsrummet fra påvirkningen til udviklingen af sygdommen også indgå i vurderingen.

Hvis du i samme periode har været udsat for andre risikofaktorer uden sammenhæng med dit arbejde, vil det også indgå i sagen, eksempelvis hvis du er ryger. 

Du kan læse meget mere om de enkelte fysiske sygdomme og betingelserne for anerkendelse i vejledningen om erhvervssygdomme og vejledningen om arbejdsulykker, som begge er udgivet af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Vejledning erhvervssygdomme

Vejledning arbejdsulykker

 

 

persondatapolitik

Få en gratis vurdering af din sag

RING 70 30 10 14

MAN, TIR, TORS 8-17
ONS 8-18, FRE 8-15

Har du nogen spørgsmål? Bliv ringet op kvit og frit

Har du haft kontakt til os tidligere?

Send os en SMS

Send en sms til 1272 og skriv KLA efterfulgt af mellemrum og din besked. Vi svarer hurtigst muligt. Koster kun alm. sms takst.