KLA Personskade blog
KLA Personskade blog

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Send os en SMS

Send en sms til 1272 og skriv KLA efterfulgt af mellemrum og din besked. Vi svarer hurtigst muligt. Koster kun alm. sms takst.

BLOG

ÅBNING FOR ANERKENDELSE AF FLERE PSYKISKE ARBEJDSSKADER?

Antallet af anmeldelse af psykiske arbejdsskader har gennem en årrække været støt stigende, og mange af de anmeldte skader angår såkaldte erhvervssygdomme, hvor en medarbejder udvikler psykisk sygdom pga. generelle arbejdsmæssige belastninger. Det er dog langt fra alle anmeldte psykiske erhvervssygdomme, som anerkendes. Den eneste sygdom, som findes på arbejdsskademyndighedernes fortegnelse over erhvervssygdomme (for skadelidte som ikke har deltaget i krig) er posttraumatisk ...
LÆS ARTIKEL

Søg læge straks efter en skade

Du må ikke vente med at søge læge efter en skade – det kan koste dig dyrt! Vi ser desværre store udfordringer med at få anerkendt skader i de sager, hvor den tilskadekomne person venter med at gå til lægen efter en skade. Måske tænker man, at man lige vil se tiden an, og at det måske går over af sig selv. Men det kan ende med at koste dig dyrt! Bevis for strakssymptomer I forsikringsverden arbejder man nemlig med et begreb, der kaldes strakssymptomer, som betyder, at det er de gener, du har ...
LÆS ARTIKEL

Erstatning efter en arbejdsskade skal også tage højde for psykiske mén

Psykiske mén efter en fysisk arbejdsskade skal indgå i udmåling af erstatning – og der kan kun foretages fradrag i særlige tilfælde. En arbejdsskade kan gøre ondt på kroppen, men den kan også føre til psykiske smerter i form af bekymringer, depression og belastningsreaktion. For en skade kan ændre dit liv på et splitsekund og tynge dine tanker om økonomi, job og fremtiden oveni behandlingsforløb og fysiske smerter. Hos KLA Personskade møder vi mange, der udover en fysisk skade udvikler ...
LÆS ARTIKEL

Dækker arbejdsskadesikringen, når du arbejder hjemmefra?

Alle medarbejdere – lønnede og ulønnede – er dækket af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, når de går på arbejde. Det er ikke så vanskeligt at afgøre, at der er tale om en arbejdsskade, når skaden sker på selve arbejdspladsen. Men hvad gælder så, når du arbejder hjemmefra? Det har Ankestyrelsen forholdt sig til i en nylig principafgørelse, hvor der er taget stilling til rækkevidden af arbejdsskadesikringen i relation til fire konkrete sager. Med de senere års udbredelse af hjemmearbejde ...
LÆS ARTIKEL

Piskesmæld og DanCrash beregninger er en dårlig kombi

Ved piskesmæld er der mange penge på spil. - Forsikringsselskaberne bruger tvivlsomme beregninger til at afvise erstatning til de ramte. DR Kontant satte i går fokus på en vigtig problemstilling, som vi hos KLA Personskade møder i dagligdagen. Et uheld. der i første omgang virker banalt med begrænsede materielle skader, kan - for den der rammes -blive fatal. Hvert år rammes mange af piskesmæld. For en del af dem, ændres deres hverdag sig for altid. De er efter ulykken præget af smerter, ha ...
LÆS ARTIKEL

En belastet opvækst og skilsmisse berettiger IKKE til fradrag i erstatning.

Vi er glade og stolte over, at det er lykkedes os at få dom for, at Ankestyrelsen ikke har været berettiget til at foretage fradrag med 2/3 i vores kundes psykiske mén. Ankestyrelsen havde i deres afgørelse vurderet, at 2/3 af Pers nuværende psykiske tilstand med overvejende sandsynlighed skyldtes andre årsager end den anerkendte arbejdsskade, som Per havde været udsat for i form af voldsomme trusler i forbindelse med sit arbejde på et bosted tilbage i 2009. Ankestyrelsen havde begrundet ...
LÆS ARTIKEL

FORSINKET KRÆFTDIAGNOSE KAN BETYDE, AT DU ELLER DINE EFTERLADTE SKAL HAVE ERSTATNING

Ny dom fra Vestre Landsret slår fast, at forsinket diagnosticering af lungekræft berettiger enke til erstatning, selvom der var usikkerhed om, hvorvidt kræften blev uhelbredelig som følge af forsin-kelsen. Årsagen er, at der i forbindelse med den forsinkede diagnosticering var sket en klar fejl, og at man blandt andet af den grund ikke kunne sige noget sikkert om, hvad overlevelsesprognosen havde været, hvis diagnosen var stillet rettidigt - og den fejl betød, at beviset for årsagssammenhæng ...
LÆS ARTIKEL

KRAV I ANLEDNING AF PATIENTSKADE FRA 2001 VAR IKKE FORÆLDET

Højesteret har i dom af 16. marts 2021 slået fast, at der ikke var indtrådt forældelse i en sag om en patientskade, som skete i 2001. I patientskadesager har det afgørende betydning for beregning af forældelsesfristerne, om der er truffet afgørelse om anerkendelse af en patientskade eller ej. Hvis patientskademyndighederne har en anerkendt en patientskade, regnes forældelsesfristen efter § 60 b i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet fra seneste afgørelse om anerkend ...
LÆS ARTIKEL

Hvorfor sker der ikke noget i det kommunale afklaringsforløb?

Den kommunale afklaring behøver IKKE at gå i stå på grund af Covid-19. Ganske vist, er det ikke tilladt at etablere praktikforløb, hvilket gælder fortsat frem til 15. april 2021. Og netop praktikker er helt afgørende for, at man kommer i mål med den kommunale afklaring. I mellemtiden kan der dog sagtens holdes digitale møder og lægges planer med rådgivere og jobkonsulenter – hvilket generelt fungerer rigtig fint - både rehabiliteringsmøder, henvisning til andre tilbud (herunder jobtilbud), ...
LÆS ARTIKEL

Hvornår er transport til og fra arbejde en arbejdsskade?

Højesteret har i dom af 10. februar 2021 tiltrådt Landsrettens afgørelse om, at en SOSU-vikars tilskadekomst i en trafikulykke på vej til et vikarjob, ikke var en arbejdsskade. Hovedspørgsmålet i sagen var, hvilken form for indflydelse arbejdsgiver skal have på skadelidtes transport til og fra arbejde for, at en tilskadekomst under transport mellem hjem og arbejdssted kan falde ind under loven, og om det i denne sag kunne antages, at transporten var sket i arbejdsgivers interesse. ...
LÆS ARTIKEL

Du burde ikke have brug for en advokat – men det kan du have.

Patienterstatningen har for nylig lagt en video på de sociale medier, hvor det pointeres, at man som skadelidt ikke har behov for advokatbistand i forbindelse med anmeldelse af en patientskade, og at Patienterstatningen virker som advokat for den skadelidte, da de træffer samme afgørelse, som man får ved domstolene. Hos KLA Personskade ville vi da ønske, at det var korrekt, da det ville kunne spare tilskadekomne for meget tid og mange ressourcer efter en tilskadekomst – Ligesom det ville ...
LÆS ARTIKEL

Håndsrækning var en arbejdsskade.

Håndsrækning var en arbejdsskade. Vi har netop fået medhold i en sag ved Retten i Kolding. Sagen drejede sig om, hvorvidt et ankelbrud - som skadelidte havde pådraget sig i forbindelse med, at han skulle hjælpe en ven med at flytte - kunne anerkendes som en ”håndsrækning”, jf. arbejdsskadesikringsloven. Normalt kan ulykker, der sker i fritiden og i forbindelse med vennetjenester, ikke anses for at være omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Imidlertid er der undtagelser til denne ...
LÆS ARTIKEL

Når Højesteret sigter – og rammer plet (et spørgsmål om juridisk årsagssammenhæng)

Højesteret er øverste myndighed i Danmark i domstolsregi. Afgørelserne herfra er således afgørende for den måde, som juristerne skal tolke lovgivningen på – og ikke mindst for det resultat som den enkelte tilskadekomne har i vente. Den 19. august 2020 skulle Højesteret tage stilling til spørgsmålet om erstatning for erhvervsevnetab efter en trafikulykke, hvor tilskadekomne var blevet påkørt på knallert af en bil. Årsagen til, at netop denne dom er retningsgivende og ekstremt relevant for ...
LÆS ARTIKEL

Kan forsikringsselskaberne sætte pris på dit syn?

Når uheldet er ude – og dit syn er blevet beskadiget i forbindelse med en ulykke - så er det ofte forsikringsselskaber, som ender med at fastsætte prisen for din skade. Men hvad er dit syn i virkeligheden værd? Spørgsmålet lyder relativt simpelt, men desværre er svaret ikke helt så lige til. I følge dansk retspraksis har man i mange år brugt Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méntabel til at udmåle erstatninger på alle personskader, lige fra brækkede ben til ødelagt syn. Tabellen ...
LÆS ARTIKEL

Psykiske arbejdsskader

Alt for mange SOSU-assistenter og SOSU-hjælpere bliver syge af at gå på arbejde. Marianne fik med vores hjælp sin psykiske arbejdsskade anerkendt.Vold, trusler og udadreagerende adfærd er hverdagskost for alt for mange ansatte i den danske sundhedssektor. En undersøgelse foretaget af Rockwool Fondens Forskningsenhed har vist, at omkring hver tredje kvinde i sundhedssektoren har været udsat for vold eller trusler om vold i løbet af det seneste år, mens tallet for de mandlige ansatte er en ...
LÆS ARTIKEL

Vurderer om arbejdsskade kan genoptages

Specialenhed vurderer, om arbejdsskadesager kan genoptages. Er der fejl i din arbejdsskadesag ? Ring til os, hvis du er i tvivl. Vi har 25 års erfaring. Den erfaring har lært os, at mange arbejdsskadesager ikke er behandlet korrekt. Der er sket mange forskellige fejl. I nogle sager har myndighederne anvendt reglerne forkert. I andre sager har man brugt forkerte tal til beregning af erstatningen osv.I KLA Personskade har vi en specialenhed, der vurderer, om arbejdsskadesager kan genoptages. Du ...
LÆS ARTIKEL

Corona og KLA Personskade

Som det meste af Danmark, tager også vi i KLA Personskade selvfølgelig situationen omkring COVID-19 meget alvorligt. Så udover masser af interne retningslinjer, har vi besluttet, at møder i denne og foreløbig de kommende ?? uger afvikles pr. telefon. Heller ikke vores gratis advokatvagter vil blive afholdt resten af marts måned. Vi vil arbejde både på kontoret og i meget stor udstrækning hjemmefra, og vil bede alle vores kunder om, at al henvendelse til os sker pr. telefon på vores direkte ...
LÆS ARTIKEL

Tilskadekomne under 18 år stilles dårligere i forhold til mulighederne for at få advokathjælp til erstatningssager.

Vi har ført flere sager, hvor det har vist sig, at skadelidte under 18 år stilles dårligere end voksne skadelidte i forhold til deres muligheder for at få hjælp til advokat i forbindelse med erstatningssager. Når skadelidte er under 18 år, forvaltes erstatningsbeløbet nemlig af Statsforvaltningen, og udgangspunktet er, at skadelidtes forældre selv skal afholde udgifterne til advokathjælp i forbindelse med en erstatningssag. Statsforvaltningen har i flere sager nægtet at fravige dette ...
LÆS ARTIKEL

Patientskadesag vundet både i byret og landsret.

Sagen handlede om Helle, der i august 2010 fik foretaget en gastric bypass operation på grund af overvægt. Operationen forløb ukompliceret og havde en gavnlig effekt i forhold til vægten, og Helle var glad. I april 2011 fik Helle konstateret galdesten. Helle blev opereret, men det lykkedes ikke at fjerne galdestenen, som dog efterfølgende blev knust ad flere omgange. Herefter fulgte et langt forløb for Helle med flere operationer på grund af galdeblærebetændelse, sepsis, udvikling af ...
LÆS ARTIKEL

Vi har styr på valg af speciallæge

Kontant på DR1 viste den 11.9.2019 udsendelsen ” Vi blev svigtet af forsikringen”. Udsendelsen havde fokus på, at forsikringsselskaberne ofte peger på nogle få bestemte speciallæger for at få de svar, som selskaberne ønsker. En speciallægeerklæring er et vigtigt dokument i en erstatningssag - og en dårlig og misvisende erklæring kan selvsagt have store konsekvenser for den skadelidte. Vi kender problemet. Det har været sådan i årevis, og vi er meget opmærksomme i hver eneste sag, så vores ...
LÆS ARTIKEL

Det kan betale sig at se myndigheders afgørelser igennem en ekstra gang.

Det kan ofte svare sig at kigge myndighedernes afgørelser grundigt igennem. I nogle tilfælde er det nemlig detaljerne i en sag, der kan have en stor betydning i forhold til, hvilken erstatning du ender med at få. I Frederikkes sag var det valget af lovgrundlag, der havde afgørende betydning. Vi har hjulpet Frederikke igennem et erstatningsforløb i forbindelse med, at hun var kommet til skade på sit arbejde. Under sagen anerkendte Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skaden som en arbejdsulykke ...
LÆS ARTIKEL

Skal du betale din erstatning tilbage til Regionen efter en patientskade?

Når man har været ude for en patientskade, kan man i nogle tilfælde risikere, at allerede udbetalt erstatning som følge af Patienterstatningens afgørelse skal betales tilbage. Det kan være tilfældet, hvis Regionen klager over afgørelsen, og hvis Ankenævnet for Patienterstatning efterfølgende vurderer, at skaden er mindre end antaget af Patienterstatningen. Om man risikerer at skulle betale erstatningen tilbage afhænger af, hvornår der er truffet afgørelse i sagen. Afgørelser før den 1. ju ...
LÆS ARTIKEL

Tvist om, hvem der var arbejdsgiver – og om der var ansvar for arbejdsulykke.

Mere end 7 år efter sin arbejdsulykke i januar 2012 kan Michael nu se frem til at få erstatning fra sin arbejdsgiver. Først har byretten og nu også landsretten vurderet, at arbejdsgiveren er erstatningsansvarlig for Michaels arbejdsulykke. Ulykken skete i forbindelse med Michaels arbejde som ejendomsfunktionær på et plejecenter, hvor han skulle flytte et stort og tungt skrivebord. Han pådrog sig derved en rygskade. Michael ønskede hjælp af en maler, der var på stedet, men fik af lederen ...
LÆS ARTIKEL

KLA Personskade firdoblede forsikringsselskabs erstatningstilbud

Tænk over det, før du accepterer et erstatningstilbud fra et forsikringsselskab. Selskaberne vurderer ofte rigtigt – men de kan også skyde helt ved siden af. Det kan derfor betale sig at søge advokathjælp i forbindelse med, at du får et erstatningstilbud fra forsikringsselskabet, efter du er kommet til skade. Vi har netop hjulpet en Malthe – en dreng i skolealderen - til en firdobling af det erstatningstilbud, han havde fået fra forsikringsselskabet efter en alvorlig trafikulykke. Da ...
LÆS ARTIKEL

Der var engang en mand på en kagefabrik

Jeg har tidligere fortalt om, at der var en mand, der havde arbejdet på en kagefabrik, hvor han havde haft tungt løftearbejde. https://www.youtube.com/watch?v=tlxtO4ZrDJ8 En dag kom han til skade og fik en discusprolaps i ryggen. Han kom aldrig tilbage til arbejdsmarkedet. Hans fagforening havde anmeldt skaden, men den blev afvist. Fagforeningen mente ikke, de kunne hjælpe ham mere. Manden kom til os, fordi ingen ville hjælpe ham. Da jeg så på sagen og talte med ham, var det ret tydeligt ...
LÆS ARTIKEL

Når lægevurderingen bliver for holdningsbaseret

Når man er kommet til skade og ikke slipper uden mén, skal der laves en speciallægeundersøgelse, der beskriver, hvilke gener man har. Erklæringen er det vigtigste grundlag for vurderingen af skadens omfang og dermed den erstatning, man er berettiget til- så længe vi ikke er i en retssag; Her tager Retslægerådet over. Derfor er speciallægeerklæringen vigtig. Vi kan genkende, at når der er tale om holdningsbaserede lidelser, såsom piskesmæld og refleksdystrofi, så er der ved nogle selskaber ...
LÆS ARTIKEL

Hvornår kan en arbejdsskadesag genoptages overfor skadevolder?

Dette spørgsmål får vi ofte stillet, og det er ikke altid entydigt. Udgangspunktet er dog, at der skal være sket en væsentlig forværring af skadelidtes situation – enten helbredsmæssigt eller erhvervsmæssigt – som følge af arbejdsskaden. Vi har netop vundet en sag ved byretten, hvor tvistpunktet var, hvorvidt der var indtrådt forældelse af et krav på erstatning for tab af erhvervsevne. Skadelidte var involveret i en trafikulykke i august 2004. Arbejdsskadestyrelsen (som i dag hedder ...
LÆS ARTIKEL